MIXED HOCKEY CLUB ZUTPHEN
Agenda

OKTOBER 
do 30   ALV        
  20:00 - 23:00  Clubhuis
 

NOVEMBER 
zo 2   SUPER SUNDAY        
  10:00 - 18:00  Clubhuis,Veld 1 Rabo,Veld 2 Volvo,Veld 3 't Hoge