header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
10 November

Sociaal Veilig Klimaat, samen verantwoordelijk

Nieuws afbeelding

Een Sociaal Veilig Sportklimaat vinden we belangrijk bij MHCZutphen. Om die reden vinden we het van belang dat we met elkaar werken aan een positief clubgevoel. Daar zijn we namelijk samen verantwoordelijk voor. En dan is soms de vraag: hoe doe je dat? We hebben gedragsregels en die helpen hierbij.
  • Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij is;
  • Wij  houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
  • Wij gebruiken gepaste taal;
  • Wij helpen elkaar;
  • Wij zijn blij met onze eigen prestaties én die van de ander;
  • Wij gaan op respectvolle manier om met de spullen van de vereniging;
  • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
En gebeurt er iets waardoor jij of je tegenstander zich onveilig voelt? Maak het bespreekbaar tijdens of direct na de training of wedstrijd. Dit kun je doen samen met de trainer/coach, de lijncoördinator of je ouder. Blijf er in elk geval niet meer rondlopen. Het bespreekbaar maken in het team, helpt.

Samen houden we de club sportief en gezond