header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Terug

ledeninfo

Clubregels Mixed Hockey Club Zutphen

Toelichting op regels en het gebruik ervan

De Mixed Hockeyclub Zutphen is een club met een lange historie. Met name de laatste jaren heeft de hockeyclub een explosieve groei doorgemaakt. Met bijna 900 leden, een royaal clubhuis, kleed- en doucheruimtes en drie kunstgrasvelden én een waterveld, gaat het de club duidelijk voor de wind.

Het reilen en zeilen van elke sportclub staat of valt met de steun en inzet van leden en vrijwilligers. De Mixed Hockeyclub Zutphen vormt hierop geen uitzondering. Dit betekent dat we voor het goed uitoefenen van een aantal taken de hulp nodig hebben van jou als lid. Omdat we een club zijn met heel veel jeugdleden, doen we graag een beroep op de ouders van jeugdleden. Als je als speler of ouder van een speler betrokken bent bij de club, delen we je een paar keer per jaar in om te assisteren bij een of meerdere activiteiten. Je kunt hierbij denken aan een bardienst en vervoer bij uitwedstrijden.

Voor het in- en verdelen van deze taken hanteren we enkele regels. Deze dragen bij aan een succesvol bestaan van de Mixed Hockeyclub Zutphen.

Het Bestuur


Lidmaatschap

Iedereen van vijf jaar jaar en ouder kan lid worden van de Mixed Hockeyclub Zutphen, tenzij er voor een bepaalde (leeftijds)groep een wachtlijst is. Informatie over het aanmelden en de jaarlijkse contributie en wijze van betalen is te vinden op de website www.mhczutphen.nl, onder de knop ‘Lid Worden’.

Opzeggen kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende hockeyseizoen. Geef de opzegging door aan [email protected] .

Bij opzegging na 30 april, verwachten we dat je nog een jaar bij MHCZ speelt en wordt er nog een jaar contributie in rekening gebracht.

Website

Voor (hockey)ontwikkelingen, berichten en nieuws kunnen leden terecht op de website
www.mhczutphen.nl. Op deze site staan onder meer de wedstrijdschema’s, trainingstijden, vakanties en de activiteitenagenda.

Alle leden krijgen een persoonlijke login-code plus wachtwoord. Deze unieke code is nodig om toegang te krijgen tot het afgeschermde ledengedeelte. Om de privacy van alle leden te waarborgen, kunnen wijzigingen in de persoonlijke contactgegevens (telefoonnummers en emailadressen) alleen door de leden zelf worden aangepast (via het menu Instellingen).

Zodra je je als nieuw lid hebt aangemeld, worden de login-code en het wachtwoord per e-mail toegestuurd. Ben je je login-code of wachtwoord kwijt, vraag dan een nieuwe code aan bij:[email protected].

Teamindeling

Bij de start van elk nieuw seizoen word je als spelend lid, (peildatum van de KNHB, 1 oktober van het kalenderjaar) van 7 jaar of ouder, in een team ingedeeld. De teams worden in juni bij de KNHB aangemeld en dan ingedeeld voor de competitie. Het eventueel terugtrekken van teams, door bijvoorbeeld een tekort aan spelers, is heel vervelend voor achterblijvende spelers, omdat ze geen wedstrijd meer kunnen spelen. Daarnaast legt de bond een boete op bij de club, en die zijn stevig. De club belast deze boete op haar beurt weer door aan het team. Om dit te voorkomen, stimuleert de club dat leden het hele seizoen spelen in hun team.

Teamsport

Hockey is een teamsport. Dit betekent samen trainen, samen spelen en samen streven naar het best haalbare resultaat. Behalve de spelers zelf leveren ook de begeleiders, de trainer, de coach en de ouders hun bijdrage aan het plezier en de ontwikkeling van het team en de spelers.

Een voorwaarde van een teamsport is dat alle betrokkenen zich als een team opstellen en in de brede zin van het woord zich sportief gedragen. Dat betekent onder meer dat de spelers bij alle wedstrijden aanwezig zijn. Ook verwachten we dat de leden bij de trainingen aanwezig zijn, maximale inzet tonen en zich op en rond het veld van hun sportieve kant laten zien. De resultaten van een team staan of vallen uiteindelijk nog altijd met de inzet en aan­we­zigheid van alle teamleden!

Afmelden

Het kan natuurlijk gebeuren dat je als speler verhinderd bent. Je geeft dit dan door aan de trainer (training) of de coach (wedstrijd).

Vooral bij de wedstrijden is het belangrijk dat je je als speler zo vroeg mogelijk afmeldt, zodat er voldoende tijd is om een vervanger te zoeken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een speler van een ander team te lenen.  

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt vaak ruim van tevoren bekend gemaakt op de site www.mhczutphen.nl. Het is de bedoeling dat ieder lid (of ouder) zelf kijkt of en waar gespeeld wordt.

Op het programma van het team staan eveneens de rijbeurten voor de ouders vermeld.

Afgelaste wedstrijd

Het gebeurt niet gauw dat een hockeywedstrijd of training wordt afgelast. Er wordt eigenlijk alleen niet gespeeld als er sneeuw op de velden ligt, als het vriest of als het onweert. Dus ook al regent het pijpenstelen of is het flink koud: bij geen bericht gaan de wedstrijden en trainingen gewoon door!

Als een hockeywedstrijd uiteindelijk toch niet doorgaat, dan krijgt de coach altijd vroegtijdig bericht van het wedstrijdsecretariaat of de captain. De coach geeft dit vervolgens door aan het team en de scheidsrechter. Het staat ook vermeld op de website als trainingen of wedstrijden niet doorgaan.

Om er zeker van te zijn dat iedereen tijdig op de hoogte is gebracht, wordt eraan gewerkt om het aflassen van thuiswedstrijden door te geven met een sms-bericht. Een compleet en juist overzicht van de mobiele telefoonnummers is daarvoor wel noodzakelijk. Mede daarom is het belangrijk dat leden zelf hun persoonlijke gegevens op de website up-to-date houden.

Kleding & bescherming

Tijdens de training kunnen de leden trainen in willekeurige sportkleding. Geadviseerd wordt om bij koud weer (onder 10 graden) een lange broek en shirt met lange mouwen te dragen.

Bij wedstrijden is het clubtenue van MHCZ verplicht, dus een zwarte broek of rok, groene polo met logo, groene kousen met zwart/witte band en hockeyschoenen, speciaal geschikt voor kunstgras. Het dragen van beschermingsmiddelen is zowel tijdens trainingen als wedstrijden verplicht! Zonder scheenbeschermers en een goed passend bitje mag er niet getraind en gespeeld worden.

Zowel de kleding als de hulpmiddelen zijn te koop bij de sportzaak (clubkleding wordt verkocht bij Harbach in Zutphen). Een bitje kan eventueel ook via de tandarts aangeschaft worden.

De keeper krijgt de speciale keeperkleding en beschermingsattributen van de club in bruikleen. Deze moeten aan het eind van elk seizoen weer ingeleverd worden. De keeper is zelf verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de keepersspullen.

Vrijwilligers

Met name in het weekend zit de club altijd verlegen om hulp. Daarom zijn er een aantal taken verplicht voor (ouders van) leden, zoals:


Verplicht voor ouders van jeugdleden zijn:
  • Bardiensthulp op zaterdag
  • Vervoer naar uitwedstrijden
  • Begeleiding (fluiten 2 à 3 keer per jaar) bij de wedstrijden op zaterdag van de F- en E-jeugd (geldt voor ouders van de E- en F-jeugd.
Verplicht voor jeugdleden vanaf 14 jaar is:
  • Fluiten van zes-, achttal- en elftalwedstrijden op zaterdag
Verplicht voor jeugdleden vanaf 16 jaar, senioren en veteranen is:
  • Fluiten van wedstrijden op zaterdag
Verplicht voor senioren en veteranen zijn:
  • Fluiten van wedstrijden op zondag
  • Bardiensten op zondag

Daarnaast zijn er vele andere taken binnen de club die moeten worden uitgevoerd en waar we graag alle leden en ouders bij betrekken. Denk hierbij bijv. aan coaches, trainers, leden voor de verschillende commissies, (begeleiders voor) scheidsrechters, barcommissieleden en redactieleden.

 

Bardienst

De bar is de centrale ontmoetingsplek voor spelers, coaches en supporters. Het is dus heel belangrijk dat de bar zeker op zaterdag goed bemand is. Dit kan alleen als alle ouders of verzorgers van spelende jeugdleden een paar keer per jaar een bardienst draaien. In de Statuten en het Reglement van de vereniging is opgenomen dat alle ouders of verzorgers van spelende jeugd zich, als ze worden opgeroepen, beschikbaar moeten stellen als hulpouder voor de bardienst. Deze bardiensten worden zoveel mogelijk gepland tijdens de thuiswedstrijd van het kind. Voor gezinnen met twee of meer kinderen geldt dat de ouder of verzorger ook minimaal twee keer vaker wordt ingedeeld.

De ingeplande data worden zo tijdig mogelijk doorgemaild. Bij aanvang van de nieuwe competitie is dat niet altijd mogelijk omdat de wedstrijdindelingen dan nog niet geheel vaststaan.

AIs de ouder verhinderd is, dan is hij of zij zelf verantwoordelijk voor vervanging.

Van ieder lid wordt bijgehouden hoe vaak hij of zij een bardienst heeft gedraaid.

Er zijn overigens wel enkele uitzonderingen op de regel: leden van de technische en barcommissie, coaches van een hockeyteam (maximaal twee per team), captains, scheidsrechterscommissie, wedstrijdsecretariaat en degenen met een bijzondere ontheffing van het bestuur hoeven geen bardiensten te draaien.

Vervoer

Het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders. Van iedere ouder met een auto wordt verwacht dat hij of zij een paar keer per jaar rijdt. Net als bij de bardiensten geldt ook hier dat ouders of verzorgers met twee of meer spelende kinderen ook twee keer zo vaak worden ingedeeld.

De rijders staan vermeld op de site, in het rood onder de uitwedstrijd.

De planning is vrijwel altijd een aantal weken van tevoren bekend. Als de indeling dus een keer minder goed uitkomt, dan is er tijd genoeg om de rit te ruilen met een andere ouder. De coach moet voor de wedstrijd weten dat er is geruild. Van de coaches wordt aangenomen dat zij altijd rijden naar uitwedstrijden van hun eigen team.

Bij uitwedstrijden moeten de chauffeurs en de kinderen minstens 15 minuten voor de vertrektijd op de club aanwezig zijn. De coach heeft dan voldoende tijd om eventuele problemen op te lossen.

Vanwege de verkeersveiligheid wordt iedereen verzocht stapvoets het parkeerterrein te naderen. Voor het vervoer van uitwedstrijden wordt de coaches en ouders aangeraden achteraanop het parkeerterrein te verzamelen. Dit zorgt voor enerzijds een goed overzicht voor de coaches en anderzijds voor zo min mogelijk in- en uitstapbewegingen bij de poort! Iedereen dient zijn/haar auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en op die plaatsen eventuele bijrijders uit te laten stappen; dus niet bij de poort en ook niet bij het gras.

Rijders moeten er op toezien dat er niet meer spelers meerijden in de auto dan dat er autogordels aanwezig zijn. Dit i.v.m. verkeersveiligheid en aansprakelijkheid. Bij een tekort aan auto’s/rijders moet een speler desnoods thuisblijven.

Het is in enkele gevallen mogelijk ontheffing van de vervoersplicht aan te vragen.

Ouders en verzorgers zonder auto kunnen dit melden bij de ledenadministratie. Zij zullen ter compensatie extra worden ingedeeld bij de bardiensten of als captain of krijgen een andere taak toebedeeld.

Als één van de ouders of verzorgers captain is of lid van de bar- of scheidsrechterscommissie , vervalt de vervoersplicht mits er voor het team voldoende rijders beschikbaar zijn. Bij een tekort aan chauffeurs is de ontheffing niet van toepassing. De ontheffing geldt eveneens als één van de ouders of verzorgers coach is van een hockeyteam. Zij rijden dan alleen voor het eigen team.

Tot slot vervalt de vervoersplicht als een van de ouders of verzorgers een bijzondere ontheffing heeft van het Bestuur.


Teambegeleiding

De competitieteams worden begeleid door een coach; het aanspreekpunt voor alle spelers van het team. Bij de jeugdteams wordt deze rol veelal vervuld door één of twee ouders van de teamleden.

Deze coaches worden door de club ondersteund met behulp van coachavonden en wedstrijdbegeleiding. Dus ook ouders zonder of met weinig hockeyervaring kunnen heel goed als coach fungeren. De coaches en scheidsrechters hebben altijd contact met elkaar de middag-avond voordat de wedstrijd plaatsvindt; dit om de wedstrijd tijdig te laten starten mét een scheidsrechter die in het bezit is van een kaart! De coach en scheidsrechter zijn samen verantwoordelijk voor administratieve afwikkeling van de wedstrijden door middel van het DWF (digitaal wedstrijd formulier), ondersteund door de aanwezige captains.

Scheidsrechters

MHCZ rekent erop dat alle spelende leden zich beschikbaar stellen als clubscheidsrechter en de hiertoe benodigde opleiding volgen om een scheidsrechterskaart te halen. De KNHB schrijft voor dat alle clubleden van 16 jaar en ouder een scheidsrechterskaart moeten hebben. Alle jeugdleden van 15 en 16 jaar (B-jeugd) zullen een nadrukkelijke uitnodiging krijgen om een scheidsrechterscursus met afsluitend examen te volgen. Zonder deze kaart mag niet meegespeeld worden in wedstrijden.

Met ingang van het seizoen 2011-2012 worden geselecteerde jeugdscheidsrechters opgenomen in het Junioren Arbitrage Corps (JAC) om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren. Deze scheidsrechters zullen extra begeleiding krijgen.

De jeugd, die nog geen kaart heeft, wordt ingezet als scheidsrechter bij de thuiswedstrijden van jongste jeugd (F-, E6- en E8-teams) .

Naast een scheidsrechter uit de jeugd wordt het spel bij de jongste jeugd begeleid door een ouder. Het is de bedoeling dat de ouder naast het fluiten, zorgt voor uitleg in het veld: Waarom is het een overtreding, hoe kan je het beste opstellen , hoe houd je de stick vast etc.? Daarnaast zorgt hij/zij voor veiligheid in het veld (bitje en scheenbeschermers). Voor de F- jeugd zal een ouder 2 à 3 keer worden ingezet als spelbegeleider en bij de E6 en de E8 1 à 2 keer.

Bij verhindering moet de ingedeelde begeleider of scheidsrechter zelf voor een vervanger zorgen; hij/zij mailt dit direct door aan de indeler. Deze noteert dan de naam van de nieuwe fluiter in het ledenadministratiesysteem Lisa. De verantwoordelijkheid voor het fluiten kan niet worden afgeschoven. Als er geruild wordt en de vervanger komt op de geplande tijd niet opdagen, dan zijn de gevolgen voor de oorspronkelijke scheidsrechter.

Het is mogelijk om vrijwillig te fluiten, maar deze beurten vervangen niet de verplichte fluitbeurten.

De eerstelijns jeugdteams A1, B1, C1 en D1worden gefloten door ervaren scheidsrechters. Bij het indelen van deze wedstrijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het opleidings- en ervaringsniveau van de individuele scheidsrechter. Er geldt dat er alles aan wordt gedaan om iedereen per seizoen evenveel wedstrijden te laten fluiten.

Fluiten

Alle fluitwedstrijden worden per mail doorgegeven aan de scheidsrechters. Op de website staat bovendien bij ieder individueel lid vermeld wanneer hij of zij moet fluiten. Als reminder krijgen de scheidsrechters en coaches op de maandag voor de wedstrijd nog een herinneringsmail. Om echt alle misverstanden te voorkomen, wordt tevens van ieder lid verwacht dat hij of zij vanaf dinsdagavond 19 uur checkt of hij of zij moet fluiten.

Er zijn leden voor wie de scheidsrechtersplicht niet geldt. Leden die bijvoorbeeld langere tijd uitgeschakeld zijn door ziekte of een ongeval en dit hebben doorgegeven aan de scheidsrechtercommissaris. Ook seniorleden die op zaterdag moeten werken (dus niet jeugdleden!) kunnen dit doorgeven. Zij worden dan alleen op de zondag ingezet. Het is eveneens mogelijk dat leden een bijzondere ontheffing krijgen van het bestuur.

Schorsing

Het komt een heel enkele keer voor dat een scheidsrechter, of diens vervanger, niet of te laat komt opdagen bij een wedstrijd. Het is dan aan de captain en eventueel de aanvoerder van het gedupeerde team om dit te vermelden in het logboek. Het scheidsrechterscommissariaat zal de zaak vervolgens afhandelen en de scheidsrechter straffen volgens de regels.

Per seizoen betekent een keer afwezig een schorsing voor de eerstkomende wedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt. De spelen en zijn/haar coach(es) worden hiervan per mail op de hoogte gesteld door de scheidsrechterscommissie.

Bij een tweede of meerdere missers bepaalt het bestuur de straf. Zowel de scheidsrechter in kwestie als de coach van zijn of haar team krijgen van het bestuur een mail met daarin de opgelegde sanctie. Het is dan aan de teamcoach om de opgelegde straf daadwerkelijk toe te passen. Daarnaast worden het secretariaat, de technische commissie en het scheidsrechtercommissariaat van MHCZ van de beslissing op de hoogte gebracht.

Waardevolle eigendommen

Op het veld, in het clubhuis en in de kleed- en doucheruimtes is het, zeker op zaterdag, de hele dag door een drukte van belang. De club adviseert iedereen daarom om, met het oog op verlies of diefstal, geen waardevolle spullen mee te nemen.

Hygiëne en gezondheid

Kinderen worden nadrukkelijk aangeraden om na afloop van elke wedstrijd te douchen en in droge en warme kleding naar huis te gaan.

Medisch

Gebruikt een kind medicijnen? Heeft het kind wellicht een beperkter gehoor of gezichtsvermogen? Is een kind geblesseerd, opstandig of zijn er misschien problemen op school? Het is uitermate belangrijk dat de coach hiervan op de hoogte is. Alleen dan kan worden voorkomen dat uit onwetendheid fouten worden gemaakt of ontactisch wordt gehandeld.

Voor kinderen met een geestelijke beperking heeft MHCZ overigens drie g-hockeyteams.

 Clubgedrag

MHCZ verwacht van iedereen van de club een gepast gedrag. Vuilnis hoort in de afvalbakken. De hekken hebben toegangspoorten en zijn geen klimrekken. En de velden zijn er om te hockeyen en niet om te voetballen. Honden moeten aangelijnd zijn en worden niet toegelaten op de velden en in het clubhuis.

En er mag niet gerookt worden op de velden, ook niet in de dug-outs.

Parkeren

Fietsen horen thuis in de fietsenrekken op het terrein.

Auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein van de club. Voor de groenstrook grenzend aan de club, geldt een parkeerverbod. Parkeren is geheel op eigen risico.


In de bar is het gezellig…

maar ook hier gelden regels!

Zo komen bijvoorbeeld alleen de barcommissie en de hulpouders achter de bar en worden alle consumpties meteen, het liefst elektronisch, afgerekend. Op zaterdag wordt er pas alcohol geschonken na vier uur en alleen aan personen boven de 16 jaar (m.i.v. 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar). Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan.

De openingstijden zijn gebonden aan een strikte vergunning van de gemeente. Deze moeten te allen tijde worden gerespecteerd.

Onder meer vanwege veiligheid streven wij ernaar om zo weinig mogelijk contant geld te gebruiken aan de bar, daarom vragen wij leden te betalen met minitix en/of chipknip.

Gebruik clubhuis en velden

Op doordeweekse dagen en zondag worden de bar en het clubhuis beheerd door de clubhuisbeheerder.

Teams en/of leden zijn welkom om gebruik te maken van het clubhuis voor een teambijeenkomst, etentje of andere activiteit. Graag van te voren bespreken met facilitair. Stuur een mailtje naar [email protected]

Het gebruik van de velden, buiten de training en wedstrijden om, is alleen toegestaan met toestemming van een van de bestuursleden, waarna wordt afgestemd hoe de sleutel kan worden afgehaald.

Verzekering

Alle leden van MHCZ die meespelen in clubwedstrijden en -trainingen zijn via de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) in principe verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijd of training, voor zover deze het wettelijk eigen risico te boven gaan of niet is verzekerd foor de eigen ziektekostenverzekering. Aanvullend is de vereniging zelf verzekerd tegen alle voor hockeyclubs gebruikelijke risico's. Het is wel van belang dat alle junior- en seniorleden zelf een WA-verzekering hebben afgesloten. Van ouders die rijden naar uitwedstrijden verwachten wij dat zij een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Met deze verzekering is opgelopen schade of letsel tijdens het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden goed verzekerd.

De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor geleden schade op het complex of tijdens een door MHCZ op een andere plaats georganiseerde activiteit. 

Tot slot

MHCZ voelt zich absoluut bevoorrecht met de grote mate van inzet en betrokkenheid van alle clubleden en ouders.

Mede dankzij hen zijn de o zo belangrijke taken als vervoer, bardiensten en fluiten elke keer weer goed geregeld. Ook de coaches, trainers en de bestuurs- en commissieleden dragen een belangrijke steen bij aan het succes van de club.

De club blijft niettemin voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het verantwoordelijke commissiehoofd of bestuurslid. Hun gegevens zijn te vinden op de site (onder Leden Info > Organisatie) of op te vragen bij [email protected].


Mixed Hockeyclub Zutphen

Jelle Zijlstrapad 1

7204 JR Zutphen
0575-517325
[email protected]


Clubregels MHCZ, december 2017