MIXED HOCKEY CLUB ZUTPHEN
Agenda

OKTOBER 
za 28   Halloween Hockey        
  20:00 - 23:00  Clubhuis,Veld 1 Rabo,Veld 2 Volvo,Veld 3 't Hoge,Veld 4 (Zuid)

 

NOVEMBER 
za 11 - zo 12   Lustrumweekend        
  08:00 - 20:00  Bestuurskamer,Clubhuis,Veld 1 Rabo,Veld 2 Volvo,Veld 3 't Hoge